VÅRT TILBUD

tilpasser vi alltid
kundenes individuelle behov.
Vi betrakter våre kunder som våre

PARTNERE I FORRETNINGER.

Vi sikrer de høyest kvalifiserte fagfolkene i bokføring med de nødvendige autorisasjoner og lisenser. Kvaliteten på tjenestene sikrer vi gjennom stadig kontakt, oppfølging og rådgivning med samarbeidende juridiske instanser.

 

Bortsett fra rapportering og fortløpende oppfølging av transaksjonene tilbyr vi våre kunder også andre tjenester, f.eks. assistanse ved banktjenester. Takket være dette kan vi garantere en faglig og riktig outsourcing av bokføringstjenester.

Handelsbøker
 • Oppfølging av bokføringsdokumenter i regnskapsbøker, føring av salg- og innkjøpsregistre i forhold til VAT (moms).
 • Beregning av forskuddsskatt.
 • Utferdigelse av skattedeklarasjoner som fremkommer i de førte bøkene ifølge gjeldende forskrifter.
 • Utferdigelse av finansrapporter på slutten av omsetningsåret, samt skatteoppgjør.
 • Utferdigelse av pliktige statistiske rapporter for GUS (statistisk kontor) og NBP (nasjonalbank).
 • Føring av kundeoppgjør, herunder kontroll av fordringer og forpliktelser, bekreftelse av saldoer.
 • Skatterådgivning innenfor foretakets næringsvirksomhet.
 • Fortløpende informasjon til kunder angående endringer i juridiske og skattemessige forskrifter som gjelder for kundens næringsvirksomhet.
Tilleggstjenester
Bokføringer av inntekter
og kostnader
 • Føring av salgs-og innkjøpsregistre i forhold til VAT (moms).
 • Beregning av månedlig forskuddsskatt, årlig skatteberegning.
 • Utferdigelse av skattedeklarasjoner på grunnlag av de førte bøkene ifølge relevante forskrifter.
 • Skatterådgivning innenfor foretakets næringsvirksomhet.
 • Fortløpende informasjon til kunder når det gjelder endringer i juridiske og skattemessige forskrifter for vedkommende næringsvirksomhet.
Øvrig
 • Føring av inntekt for inntektsskatt.
 • Føring av anleggsmidler og ikke-materielle og juridiske verdier, gjennomføring av månedlige nedskrivinger.
 • Forberedelse av rapporter og sammensetninger som er tilpasset kundens individuelle behov.